Algemene voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
B2 Foto kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van B2 Foto, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B2 Foto verstrekt. B2 Foto kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1.1 Uw voor- en achternaam
1.2 Uw adresgegevens
1.3 Uw telefoonnummer
1.4 Uw e-mailadres
1.5 Uw IP-adres
1.6 Uw foto’s

2. WAAROM HEEFT B2 FOTO DEZE GEGEVENS NODIG
B2 Foto verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan B2 Foto uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening.

3. HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD ?
B2 Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto’s die na de reportage gemaakt zijn worden 3 maanden bewaard en de foto’s die U zelf heeft uitgekozen en die bewerkt zijn worden altijd bewaard. Zo kunt U altijd Uw foto’s opnieuw opvragen wanneer u deze om technische redenen bent verloren. De foto’s worden verwijderd wanneer u B2 Foto daartoe verzoekt of wanneer B2 Foto wordt beëindigd.

4. DELEN MET ANDEREN

B2 Foto verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting.

4.1 De backup van foto’s in de cloud vindt plaats op Irista. Hierop is

deze privacyverklaring van toepassing.

4.2 De foto’s waaruit u uw selectie kunt maken kan worden gedeeld met

Pixieset. Uw naam en email adres worden ook gedeeld met Pixieset. Hierop is

deze privacyverklaring van toepassing.

4.3 Het versturen van de bewerkte foto’s gaat via wetransfer. Wetransfer slaat

ook uw email adres op. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van B2 Foto worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en

gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor

analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B2 Foto gebruikt deze

informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden

zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. PORTRETRECHT

B2 Foto mag foto’s waar u herkenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming

gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming

vraagt B2 Foto na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal B2 Foto u ook altijd

benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor dieren. Deze foto’s mogen

ten alle tijden door B2 Foto gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

7. COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt

door een aantal diensten en plugins.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen

naar n.pouwels.b2@gmail.com / info@b2foto.nl . B2 Foto zal zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. BEVEILIGEN

B2 Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B2

Foto maakt gebruik van een betrouwbaar SSL

Certi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen

vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van

door B2 Foto verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B2 Foto op

via info@b2foto.nl. www.B2foto.nl is een website van B2 Foto.